Thùng Đá Inox Có Bánh Xe -TD18001

Tùy theo yêu cầu về chức năng và vị trí mà có các loại thùng đá inox khác nhau. Thùng đá có bánh xe, thùng đá âm bàn, Thùng đá thấp, Thùng đá đứng, Thùng đá inox quầy bar…

Liên hệ

  • Mô tả
  • Liên Hệ

Mô tả

Tùy theo yêu cầu về chức năng và vị trí mà có các loại thùng đá inox khác nhau. Thùng đá có bánh xe, thùng đá âm bàn, Thùng đá thấp, Thùng đá đứng, Thùng đá inox quầy bar…