Bể Tách Mỡ Âm Sàn Công Nghiệp 1500 Lít BM-A1500

Giá bán:

Với thiết bị bể tách mỡ âm sàn công nghiệp này, bạn có thể tiết kiệm tiền cho nhà hàng và góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

092.884.3838
092.884.3838
"/>