Showing all 27 results

Bể Tách Mỡ Âm Sàn

Bẫy Mỡ Công Nghiệp 650L BM-A650

Giá bán: 13.500.000 
Giá bán: 12.000.000 
Giá bán:
Giá bán: 10.500.000 
Giá bán:
Giá bán: 4.000.000 

Bể Tách Mỡ Âm Sàn

Bẫy Mỡ Inox Nhà Hàng 120L BM-A120

Giá bán: 4.500.000 
Giá bán: 5.000.000 
Giá bán: 6.000.000 
Giá bán: 7.000.000 
Giá bán: 8.000.000 
Giá bán: 9.000.000 
Giá bán: 10.000.000 

Bể Tách Mỡ Âm Sàn

Bẫy Mỡ Âm Sàn 30L BM-A30

Giá bán: 2.500.000 

Bể Tách Mỡ Âm Sàn

Thùng Lọc Dầu Mỡ 50 Lít BM-A50

Giá bán: 3.000.000 

Bể Tách Mỡ Âm Sàn

Bẫy Mỡ Inox 70L BM-A70

Giá bán: 3.500.000 
092.884.3838
092.884.3838
"/>