Showing 1–102 of 626 results

Inox Việt Nam – Công ty chúng tôi chuyên tư vấn, cung cấp, báo giá Thiết bị bếp công nghiệp, thiết bị bếp nhà hàng & Gia công inox

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Quầy Pha Chế Inox Có Bồn Rửa QB-49

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Hệ Quầy Pha Chế Inox QB-47

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Quầy Pha Chế Inox Mini QB-46

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Quầy Pha Chế Inox Mini QB-45

Chậu Rửa Công Nghiệp

Chậu Rửa Chén Inox 2 Hộc 1m8 CR-47

Nồi Điện Nấu Phở

Xe Đẩy Bán Phở Hủ Tiếu XBP-09

Nồi Điện Nấu Phở

Xe Đẩy Bán Phở Hủ Tiếu XBP-07

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Quầy Pha Chế Inox Mini 1m2 QB-44

Giá bán:
Giá bán:
Giá bán: 52.000.000 
Giá bán:
Giá bán: 10.000.000 

Hệ Thống Hút Khói

Co Nối Ống Hút Khói OHK-05

Hệ Thống Hút Khói

Ống Hút Khói OHK-04

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Hệ Quầy Pha Chế Inox QB-42

Giá bán: 42.000.000 

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Quầy Pha Chế Inox Cao Cấp QB-41

Giá bán: 24.000.000 
Giá bán: 24.000.000 

Chậu Rửa Công Nghiệp

Hệ Tủ Và Chậu Rửa 2 Hộc TUI-34

Giá bán: 38.000.000 

Chậu Rửa Công Nghiệp

Hệ Tủ Và Chậu Rửa 2 Hộc TUI-33

Giá bán: 35.000.000 

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Tủ Inox 5 Cánh Có Kệ Trên TUI-32

Giá bán: 30.000.000 

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Tủ Inox 5 Cánh TUI-31

Giá bán: 27.000.000 

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Hệ Tủ Bàn Chậu Rửa Cao Cấp TUI-30

Giá bán: 37.000.000 

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Tủ Bếp Inox Cao Cấp TUI-29

Giá bán: 17.500.000 

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Tủ Inox Có 2 Bồn Rửa Cao Cấp TUI-28

Giá bán: 19.500.000 

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Tủ Inox Có Kệ Trên Và Bồn Rửa TUI-27

Giá bán: 18.400.000 
Giá bán: 18.000.000 21.500.000 
Giá bán: 16.000.000 19.500.000 

Nồi Hấp Bánh Bèo Điện

Nồi Hấp Bánh Bèo Bằng Điện Size 600

Giá bán: 9.100.000 

Nồi Hấp Bánh Bèo Điện

Nồi Hấp Bánh Bèo Bằng Điện Size 400

Giá bán: 6.300.000 

Nồi Hấp Bánh Bèo Điện

Nồi Hấp Bánh Bèo Bằng Điện Size 500

Giá bán: 7.700.000 

Nồi Hấp Bánh Bèo Điện

Nồi Hấp Bánh Bèo Bằng Điện Size 440

Giá bán: 6.800.000 

Nồi Hấp Bánh Bèo Điện

Nồi Hấp Bánh Bèo Bằng Điện Size 360

Giá bán: 6.100.000 

Nồi Hấp Bánh Bèo Điện

Nồi Hấp Bánh Bèo Bằng Điện Size 320

Giá bán: 5.800.000 

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Quầy Bar Pha Chế Inox Dài 1m8 QB-40

Giá bán: 21.500.000 
Giá bán: 17.500.000 
Giá bán: 16.200.000 
Giá bán: 14.000.000 
Giá bán: 10.000.000 

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Quầy Pha Chế Inox QB-39

Giá bán: 39.000.000 
Giá bán: 8.200.000 
Giá bán: 2.000.000 
Giá bán: 1.500.000 
Giá bán:

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Khay Úp Ly Inox 304 KUL-05

Giá bán: 3.500.000 

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Khay Úp Ly Inox 1m2 KUL-04

Giá bán: 3.000.000 

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Khay Úp Ly Inox Quầy Bar 1M KUL-03

Giá bán: 2.500.000 

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Khay Úp Ly Quầy Bar Inox 304 KUL-02

Giá bán: 2.000.000 

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Khay Úp Ly Inox 0.5M KUL-01

Giá bán: 1.500.000 
Giá bán: 5.200.000 
Giá bán: 5.000.000 
Giá bán: 5.600.000 
Giá bán: 4.200.000 
Giá bán: 4.500.000 
Giá bán: 4.400.000 

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Quầy Pha Chế Inox 1m6 QB-38

Giá bán: 20.000.000 
Giá bán: 4.600.000 
Giá bán: 3.200.000 
Giá bán: 4.000.000 
Giá bán: 3.800.000 
Giá bán: 3.400.000 
Giá bán: 4.900.000 
Giá bán: 4.200.000 
Giá bán: 22.600.000 
Giá bán: 18.700.000 
Giá bán: 14.800.000 

Nồi Điện Hấp Bánh Bao

Nồi Hấp Bánh Bao 1 Tầng NHBB-D600-1T

Giá bán: 10.900.000 
Giá bán: 17.000.000 
Giá bán: 17.500.000 
Giá bán: 13.075.000 
Giá bán: 16.300.000 

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Quầy Pha Chế Inox QB-37

Giá bán: 17.500.000 
092.884.3838
092.884.3838
"/>