Showing 1–102 of 672 results

Inox Việt Nam – Công ty chúng tôi chuyên tư vấn, cung cấp, báo giá Thiết bị bếp công nghiệp, thiết bị bếp nhà hàng & Gia công inox

Chậu Rửa Công Nghiệp

Chậu Rửa Công Nghiệp Inox CR-62

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Quầy Pha Chế Inox QB-55

Chậu Rửa Công Nghiệp

Chậu Rửa Đơn Âm Bàn CR-61

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Quầy Pha Chế Inox QB-54

Bể Tách Mỡ Inox

Vỉ Thoát Sàn Inox 304 VTS-08

Bể Tách Mỡ Inox

Vỉ Thoát Sàn Inox 304 VTS-07

Bể Tách Mỡ Inox

Vỉ Thoát Sàn Inox 304 VTS-06

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Quầy Pha Chế Inox 1m6 QB-53

Chậu Rửa Công Nghiệp

Chậu Rửa Inox Có Lỗ Xả Rác CR-56

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Quầy Pha Chế Trà Sữa Inox 1m8 Có Kệ Trên QB-52

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Thùng Đá Kèm Chậu Rửa Âm Quầy Bar QB-51

Giá bán: 14.000.000 
Giá bán: 47.000.000 
Giá bán: 13.500.000 
Giá bán: 28.000.000 

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Quầy Pha Chế Inox QB-50

Giá bán: 24.000.000 
Giá bán: 25.000.000 

Tủ Hâm Nóng Thức Ăn

Tủ Hâm Nóng 8 Khay Để Bàn TH-37

Tủ Hâm Nóng Thức Ăn

Tủ Hâm Nóng Thức Ăn 9 Khay TH-36

Giá bán: 18.000.000 
Giá bán: 22.000.000 
Giá bán: 39.500.000 
Giá bán: 22.000.000 

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Quầy Pha Chế Inox Có Bồn Rửa QB-49

Giá bán: 23.000.000 
Giá bán: 18.000.000 

Chậu Rửa Công Nghiệp

Chậu Rửa Inox 3 Hộc Cánh Trái CR-50

Giá bán: 12.500.000 
Giá bán: 6.000.000 7.800.000 
Giá bán: 35.000.000 

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Hệ Quầy Pha Chế Inox QB-47

Giá bán: 33.000.000 

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Quầy Pha Chế Inox Mini QB-46

Giá bán: 16.000.000 

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Quầy Pha Chế Inox Mini QB-45

Giá bán: 17.000.000 
Giá bán: 15.000.000 
Giá bán: 7.500.000 
Giá bán: 17.500.000 
Giá bán: 15.500.000 

Chậu Rửa Công Nghiệp

Chậu Rửa Chén Inox 2 Hộc 1m8 CR-47

Giá bán: 11.075.000 

Nồi Điện Nấu Phở

Xe Đẩy Bán Phở Hủ Tiếu XBP-09

Giá bán: 30.000.000 
Giá bán: 30.000.000 

Nồi Điện Nấu Phở

Xe Đẩy Bán Phở Hủ Tiếu XBP-07

Giá bán: 23.000.000 

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Quầy Pha Chế Inox Mini 1m2 QB-44

Giá bán: 17.000.000 
Giá bán: 12.000.000 
Giá bán: 52.000.000 
Giá bán:
Giá bán: 10.000.000 

Hệ Thống Hút Khói

Co Nối Ống Hút Khói OHK-05

Hệ Thống Hút Khói

Ống Hút Khói OHK-04

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Hệ Quầy Pha Chế Inox QB-42

Giá bán: 42.000.000 

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Quầy Pha Chế Inox Cao Cấp QB-41

Giá bán: 24.000.000 
Giá bán: 24.000.000 

Chậu Rửa Công Nghiệp

Hệ Tủ Và Chậu Rửa 2 Hộc TUI-34

Giá bán: 38.000.000 

Chậu Rửa Công Nghiệp

Hệ Tủ Và Chậu Rửa 2 Hộc TUI-33

Giá bán: 35.000.000 

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Tủ Inox 5 Cánh Có Kệ Trên TUI-32

Giá bán: 30.000.000 

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Tủ Inox 5 Cánh TUI-31

Giá bán: 27.000.000 

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Hệ Tủ Bàn Chậu Rửa Cao Cấp TUI-30

Giá bán: 37.000.000 

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Tủ Bếp Inox Cao Cấp TUI-29

Giá bán: 17.500.000 

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Tủ Inox Có 2 Bồn Rửa Cao Cấp TUI-28

Giá bán: 19.500.000 

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Tủ Inox Có Kệ Trên Và Bồn Rửa TUI-27

Giá bán: 18.400.000 
Giá bán: 18.000.000 21.500.000 
Giá bán: 16.000.000 19.500.000 

Nồi Hấp Bánh Bèo Điện

Nồi Hấp Bánh Bèo Bằng Điện Size 600

Giá bán: 9.100.000 

Nồi Hấp Bánh Bèo Điện

Nồi Hấp Bánh Bèo Bằng Điện Size 400

Giá bán: 6.300.000 

Nồi Hấp Bánh Bèo Điện

Nồi Hấp Bánh Bèo Bằng Điện Size 500

Giá bán: 7.700.000 

Nồi Hấp Bánh Bèo Điện

Nồi Hấp Bánh Bèo Bằng Điện Size 440

Giá bán: 6.800.000 

Nồi Hấp Bánh Bèo Điện

Nồi Hấp Bánh Bèo Bằng Điện Size 360

Giá bán: 6.100.000 

Nồi Hấp Bánh Bèo Điện

Nồi Hấp Bánh Bèo Bằng Điện Size 320

Giá bán: 5.800.000 

Quầy Bar Inox - Quầy Pha Chế Inox

Quầy Bar Pha Chế Inox Dài 1m8 QB-40

Giá bán: 21.500.000 
092.884.3838
092.884.3838
"/>