Bể Tách Mỡ Công Nghiệp Âm Sàn BM-A1100

Giá bán: 17.500.000 

Lắp đặt Bể tách mỡ là một điều cần thiết trong hầu hết các nhà bếp. Chúng được thiết kế để ngăn mỡ, dầu và chất thải thực phẩm lọt qua hệ thống xử lý chất thải thực phẩm của nhà hàng.

092.884.3838
092.884.3838
"/>