Quầy Hâm Nóng Cháo Dinh Dưỡng TH-39

Giá bán:

Tủ bán cháo dinh dưỡng, quầy hâm cháo dinh dưỡng inox 304 là một thiết bị được sử dụng để thức phẩm luôn được giữ nóng trong suốt quá trình buôn bán.

092.884.3838
092.884.3838
"/>