Chuồng Chó Inox CCI-07

Giá bán:

Chuồng chó inox là một giải pháp thay thế lành mạnh hơn nhiều cho chuồng chó trong nhà bằng nhựa. Nó không có bất kỳ hóa chất độc hại nào như chì và không làm suy giảm hệ thống miễn dịch của chó của bạn.

092.884.3838
092.884.3838
"/>