Xe Bán Hủ Tiếu, Bán Phở XBP-02

Giá bán: 30.000.000